РАЗВОД И РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

Семейните взаимоотношения са изключително лична сфера и деликатния подход на адвоката за развод е от съществено значение. Когато   една брачна двойка е взела решение за прекратяване на брачните взаимоотношения, ролята на адвоката е да изслуша волята на клиента /клиентите/, да задава допълнителни въпроси които са от съществено значение и да прецени коя съдебна процедура би била подходяща в конкретния случай. ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

ОСИНОВЯВАНЕ

Осиновяването е самостоятелен юридически факт, от чието установяване се пораждат семейно-правни отношения. То е правен акт, по силата на който между две лица се създава правна връзка, наподобяваща отношенията родител – дете.

Всяко лице, което е дееспособно и не е лишено от родителски права, може да осиновява. Осиновяват се само лица, които при подаване на молбата за осиновяване не са навършили пълнолетие. Освен това, осиновяващият трябва да е поне петнадесет години по-възрастен от осиновявания, като изключение в това отношение са случаите, когато съпруг осиновява рождено дете на своя съпруг. ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

ПРОМЕНИТЕ В СЕМЕЙНИЯ КОДЕКС – НОВИ МОМЕНТИ

Промените на Семейния кодекс, влезли в сила от 01.10.2009 год. и по-късните допълнения, установяват нови имуществено-правни отношения между съпрузите.

Регламентират се три режима на имуществени отношения: ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ