НАСЛЕДСТВО ПО ЗАКОН И ПО ЗАВЕЩАНИЕ

С настъпването на смъртта изчезва личността на починалия, но неговото имущество остава. То преминава в полза на близките му. Преминаването на имуществото на починалия (наследодателя) към други – едно или няколко лица (негови наследници) – се нарича нас­ледяване или наследствено правоприемство. ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ