ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПТП – ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Обезщетение е парична сума, която се изплаща за:

  • претърпени болки и страдания на пострадалия (наследници на починало лице)
  • претърпени имуществени вреди – разходи за лечение, лекарства, рехабилитация, пропуснати ползи.

Право на обезщетение има всяко лице пострадало от ПТП, ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

До 2009 г. в РБ нямаше закон, който да урежда отношенията в етажната собственост, а правилник – Правилник за управлението, реда и надзора в етажната собственост /ПУРНЕС/.

С приемането на Закона за управление на етажната собственост се застъпиха много нови и актуални въпроси и проблеми, които до момента не намираха своето адекватно решение. ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ