За мен

Адвокат БОРИСЛАВ ЗЛАТЕВ

Роден съм в гр. Варна през 1981 г. Завършил съм  8-ма езикова гимназия „А.С. Пушкин”  в родния си град, а в последствие юридическият факултет на ТУ-Варна.

От края на 2006 г. съм вписан като адвокат към Варненска адвокатска колегия под № 1000115690 и работя като такъв във Варна и областта.

Дейността ми обхваща разнообразни сфери от гражданското и наказателно право – процесуално представителство пред съдилищата в РБ, регистрации, преобразуване и промени на еднолични търговци и юридически лица, изготвяне на договори, нотариални актове и  пълномощни.

Владея писмено и говоримо английски, италиански и руски език.

Вписан съм в  единният регистър воден при министерство на правосъдието под № 20080414003 като медиатор – посредник по извън-съдебно решаване на спорове, като съм и председател на Сдружение „Медиация-България” занимаващо се със същата дейност.