Дейност

Предлагаме на нашите клиенти – чужди и български граждани и фирми широка гама от правни услуги в областта на гражданското, търговското, трудовото, семейното и наследственото, данъчното, международното частно право.

Особено богат опит имаме в сделките с недвижими имоти, както при договаряне, сключване на предварителни договори за покупко – продажба, така и при сключване на окончателни договори във формата на нотариален акт и услуги след придобиване на собствеността върху недвижими имоти.

Адвокатска кантора Златев предлага процесуално представителство, завеждане и водене на граждански, търговски, административни и изпълнителни дела пред всички съдебни и арбитражни инстанции в Република България.

За да бъдем максимално ефективни в услуга към Вас, моля запознайте ни с Вашия казус!