ИЗРАВНИТЕЛНИТЕ СМЕТКИ ЗА ТОК – СПОСОБИ ЗА ЗАЩИТА

Масово явление в последните години е електроразпределителните дружества да извършват проверка на средствата за търговско измерване – електромерите, монтирани за отчет на консумираната ел. енергия и да налагат едностранно корекция на сметката на потребителите си, начислявайки суми за стар период от време. ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

 КОГА МИ Е НУЖЕН АДВОКАТ

Адвокат Ви е необходим винаги когато имате проблем от семейно – правно естество, а именно: желаете да прекратите своя брак, имате нужда от издръжка за Вашето дете, имате желание да сключите брачен или пред брачен договор или се колебайте как да постъпите. Към адвокат следва да се насочите когато желаете да Ви бъдат предоставени родителските права над детето, искате да го изведете извън пределите на Република България, а нямате подписано съгласие от другия родител, желаете да извършите разпореждане с имущество на малолетно или непълнолетно дете или имате нужда от съдействие при осиновяване, установяване или оспорване на произход. ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ