КОГА МИ Е НУЖЕН АДВОКАТ

Адвокат Ви е необходим винаги когато имате проблем от семейно – правно естество, а именно: желаете да прекратите своя брак, имате нужда от издръжка за Вашето дете, имате желание да сключите брачен или пред брачен договор или се колебайте как да постъпите. Към адвокат следва да се насочите когато желаете да Ви бъдат предоставени родителските права над детето, искате да го изведете извън пределите на Република България, а нямате подписано съгласие от другия родител, желаете да извършите разпореждане с имущество на малолетно или непълнолетно дете или имате нужда от съдействие при осиновяване, установяване или оспорване на произход.

Адвокат ще Ви помогне винаги когато следва да защитите своето право на собственост, да браните своето владение, желаете да извършите доброволна или съдебна делба на движими или недвижими вещи /имоти/ или следва да предявите иск за обезщетение срещу ползващия  съсобственик. Винаги когато желаете да продадете, дарите, замените  или закупите недвижим имот, или желаете да сключите друг вид нотариална сделка е желателно да потърсите съдействие от адвокат. Той ще набави необходимите книжа, ще се запознае с историята на имота в детайли, ще изготви необходимите документи и ще Ви придружава по време на нотариалното изповядване на сделката.

Адвокат ще Ви е нужен непременно, ако сте жертва на домашно насилие или сте пострадало при пътно-транспортно произшествие лице, ако сте жертва на дискриминация или на трафик на жени и/или деца. Ако нещо от гореизброените се е случило с Вас, следва да потърсите помощ и съдействие от адвокат, който ще извърши правилните правни действия и ще Ви насочи към правилното поведение на пострадало лице.

Адвокатската професия е разнообразна и всеобхватна и в никакъв случай не може да бъде описана така, че да обхваща всички възможни случай на необходимост от адвокат, но достатъчно е когато са описани случаите, в които е необходим най-често.